Home>Job opportunities>Architekt Rozwiązania JiRA

Architekt Rozwiązania JiRA

Development Permanent contract Poland Masovian Voivodeship

Opis stanowiska

• Przygotowanie HLD projektu
• Wykonanie szacowania kosztów projektu
• Przygotowanie wsadu merytorycznego dla dokumentacji na potrzeby procesu zakupowego OPZ i SIWZ
• Nadzór merytoryczny nad wdrożeniem zgodnie z założeniami ujętymi w HLD i Projekcie Technicznym

• Wykonywanie oceny wymagań biznesowych pod kątem realizowalności zadań w JIRA
• Weryfikacja realizacji wdrożenia zgodnie z wszystkimi wymaganiami biznesowymi, technicznymi i bezpieczeństwa zgodne z HLD i Projektem Technicznym

• Wsparcie administrowania i rozwoju platformy Jiry

• Weryfikacja dokumentacji powykonawczej i eksploatacyjnej
• Określenie kryteriów akceptacji odbioru produktu

Kwalifikacje

• Dobra znajomość narzędzia JiRA, co najmniej dwa wdrożenia narzędzia JiRA zakończone sukcesem
• Umiejętność konfiguracji narzędzia JiRA ( konfiguracja pod kątem: użytkownika końcowego, nadawania uprawnień, tworzenia modeli uprawnień, raportowania, podziału i definiowania ról, integracji z innymi aplikacjami, zarządzania grupami, dostępami oraz komponentami projektów)

• Umiejętność rozwijania dedykowanych rozwiązań opartych na platformie JIRA, wspierających pracę użytkowników

• Umiejętność  administracji i rozwoju (dewelopment) systemów JIRA i Confluence, utrzymania ich stabilności  dostępności

• Umiejętność  analizy i oceny wymagań biznesowych pod kątem realizowalności zadań w JIRA

• Umiejętność projektowania optymalnych work flow  oraz dashboardów zgodnie z potrzebą klienta
• Umiejętność  testowanie i wdrażania poprawek aplikacyjnych oraz aktualizacji oprogramowania

• Znajomość narzędzia Enterprise Architect wraz z notacją Archimate – tworzenie diagramów na potrzeby dokumentacji technicznej (będzie dodatkowym atutem)

Opis firmy

At Devoteam, we deliver innovative technology consulting for business.

We are 6,700 professionals dedicated to ensuring our clients win their digital battles.

We are always looking for people who are passionate about creating innovative, value-added solutions that are tailor-made for our customers.

Come and join our 35 nationalities spread across 20 countries in EMEA!

Dodatkowe informacje

Praca stacjonarna

Lokalizacja – Śródmieście

Możliwa praca częściowo zdalna

 

Apply